Hội thi“Giao lưu sưu tầm ĐDDH” “Giáo án điện tử”

Hội thi thời trang “Nét đẹp tuổi hoa” chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

Sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 10 năm học 2019-2020

Kế hoạch Tổ chức “Hội thi kể chuyện theo sách” “Giao lưu viết chữ đẹp” Cấp trường năm học 2019-2020

Tổ chức hội thi “Giao lưu sưu tầm ĐDDH” “Giáo án điện tử” cấp trường năm học 2019-2020

Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung Ương Đảng (Khóa XII) Và thực hiện khai phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên

Đại hội công đoàn cơ sở trường Tiểu học An Linh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Kế hoạch Kiểm tra giữa kì I năm học 2019-2020 Trường Tiểu học An Linh

Hội thi“Giao lưu sưu tầm ĐDDH” “Giáo án điện tử”
Hội thi thời trang “Nét đẹp tuổi hoa” chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019
Sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 10 năm học 2019-2020
Kế hoạch Tổ chức “Hội thi kể chuyện theo sách” “Giao lưu viết chữ đẹp” Cấp trường năm học 2019-2020
Tổ chức hội thi “Giao lưu sưu tầm ĐDDH” “Giáo án điện tử” cấp trường năm học 2019-2020
Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung Ương Đảng (Khóa XII) Và thực hiện khai phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên
Đại hội công đoàn cơ sở trường Tiểu học An Linh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2022
Kế hoạch Kiểm tra giữa kì I năm học 2019-2020 Trường Tiểu học An Linh
Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy