Quyết định phân công CBGVCNV trực tết Canh Tý 2020

Hôi nghị sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020

Kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân tự phê bình và phê bình năm 2019

Lễ kết nạp đảng viên mới

Báo cáo về việc quản lý hoạt động chuyên môn Ngoài giờ lên lớp và hoạt động trải nghiệm Bán trú và xây dựng trường học thân thiện năm học 2019-2020

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trường Tiểu học An Linh Từ đầu năm học 2019-2020 đến nay

Quy tắc về việc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo “giáo dục kỷ năng sống” chuyên đề phòng chống xâm hại tình dục Và văn hóa ứng xử trong trường học năm học 2019-2020

Quyết định phân công CBGVCNV trực tết Canh Tý 2020
Hôi nghị sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020
Kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân tự phê bình và phê bình năm 2019
Lễ kết nạp đảng viên mới
Báo cáo về việc quản lý hoạt động chuyên môn Ngoài giờ lên lớp và hoạt động trải nghiệm Bán trú và xây dựng trường học thân thiện năm học 2019-2020
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trường Tiểu học An Linh Từ đầu năm học 2019-2020 đến nay
Quy tắc về việc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo “giáo dục kỷ năng sống” chuyên đề phòng chống xâm hại tình dục Và văn hóa ứng xử trong trường học năm học 2019-2020
Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy