Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
76/PGDĐT-THCSPhòng GD & ĐT Phú GiáoThông báo triệu tập tổ chức thao giảng chuyên đề môn Tiếng Anh, Sinh học cấp THCS HK2 năm [...] Tải về
70/PGDĐT-NGLLPhòng GD & ĐT Phú GiáoCông văn chiêu sinh thành lập CLB Võ Vovinam huyện Phú Giáo Tải về
69/PGDĐT-THCSPhòng GD & ĐT Phú GiáoTriệu tập thao giảng chuyên đề bộ môn Lịch sử, Địa lý cấp THCS học kỳ II năm học 2018-2019 Tải về
2425/QĐ-UBND28/08/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT; [...] Tải về
65/PGDĐT-NGLLPhòng GD & ĐT Phú GiáoTập huấn chăm sóc mắt ban đầu năm 2019 Tải về