Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
478/QĐ-PGDĐT08/10/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoQuyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác bán trú, căn tin năm học 2018-2019 Tải về
154/QĐ-UBND04/10/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoQuyết định thành lập Đoàn kiểm tra CQG Trường MN Phước Sang Tải về
115/KH-PGDĐT05/10/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoKế hoạch kiểm tra vệ sinh cản quan môi trường, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, công [...] Tải về
305/PGDĐT-TH04/10/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoKiểm tra đánh giá trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Tải về
306/PGDĐT04/10/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoThông báo họp ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành GDĐT huyện Phú Giáo năm học 2018-2019 Tải về