Chi bộ Tiểu học tổ chức kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân tự phê bình và phê bình năm 2021

KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ CÁ NHÂN

TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Đảng ủy xã An Linh về việc Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021.

Sau khi họp Đảng ủy mở rộng và nhận các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy xã An Linh Chi bộ Tiểu học An Linh báo cáo quá trình thực hiện như sau:

Chi ủy chi bộ triệu tập họp cấp ủy thông qua các nội dung chính của Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Đảng ủy xã An Linh về việc Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021.

Khi báo cáo kiểm điểm của Đảng viên phải thống nhất và đồng bộ nội dung của các biểu mẫu và báo cáo, các đảng viên báo cáo theo 02 mẫu 2B và 2A và phiếu nhận xét 213-QiĐ/TW đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú.

Lúc 08 giờ 00 phút ngày 08 tháng 12 năm 2021 Chi bộ triệu tập họp xét kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lý:

Nội dung: Họp chi bộ xét kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2021.

Đến dự tại buổi họp xét có đồng chí Nguyễn Anh Thắm, Đảng ủy viên, Phó CT. UBND xã An Linh phụ trách chi bộ Tiểu học cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

 

 

.

Thông qua bản kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý theo mẫu 1. Đ/c Trương Minh Cường-Bí thư chi bộ thông qua nội dung báo cáo kiểm điểm và phân tích các hạn chế và nguyên nhân. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ và khách mời có ý kiến đóng góp xây dựng cho báo cáo kiểm điểm tập thể.

Thông qua bản kiểm điểm của Bí thư; lãnh đạo, quản lý theo mẫu 2A có phần dành cho lãnh đạo. Đ/c Trương Minh Cường- Bí thư chi bộ thông qua nội dung báo cáo và phân tích các đồng chí đảng viên trong chi bộ và khách mời có ý kiến đóng góp xây dựng cho báo cáo kiểm điểm tập thể.

 Thông qua bản kiểm điểm của Phó Bí thư; lãnh đạo, quản lý theo mẫu 2B có phần dành cho lãnh đạo. Đ/c Lưu Thị May -Phó Bí thư chi bộ thông qua nội dung các hạn chế và nguyên nhân. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ và khách mời có ý kiến đóng góp xây dựng cho báo cáo kiểm điểm tập thể. Đảng viên nhận xét và Bí thư nhận xét.

Thông qua bản kiểm điểm của chi ủy viên; lãnh đạo, quản lý theo mẫu 2B có phần dành cho lãnh đạo. Đ/c Vũ Thị Hồng Hạnh -Chi ủy viên chi bộ thông qua nội dung báo cáo của bản kiểm điểm và phân tích các hạn chế và nguyên nhân. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ và khách mời có ý kiến đóng góp xây dựng cho báo cáo kiểm điểm tập thể. Đảng viên nhận xét và Bí thư nhận xét.

 Còn lại 112 đồng chí Đảng viên còn lại thông qua bản kiểm điểm của đảng viên mẫu 2B các đồng chí đảng viên chi bộ thông qua các hạn chế và nguyên nhân. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ và khách mời có ý kiến đóng góp xây dựng cho báo cáo kiểm điểm tập thể. Đảng viên nhận xét và Bí thư nhận xét

Còn 02 Đảng viên dự bị mới kêt nạp dưới 6 tháng không đánh giá nhận xét năm 2021

Đề nghị xếp loại mức chất lượng: Tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khen thưởng 02 Đảng viên: Giấy khen của Đảng ủy xã

Đồng chí Trương Minh Cường – Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng.

Đồng chí Lưu Thị May -Phó bí thư chi bộ- Phó Hiệu trưởng- Chủ tịch công đoàn cơ sở.

Đồng chí – Vũ Thị Hồng Hạnh Chi ủy viên- Trưởng ban thanh tra nhân dân-Giáo viên chủ nhiệm lớp 5.3- Đề nghị bằng khen của tỉnh ủy