Chào cờ và lễ phát động chủ đề công tác đội với phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021

CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN ĐẦU NĂM HỌC MỚI 2020-2021

  1. Chào cờ

H8- Chao coH9- Chao co2. Lễ phát động chủ đề công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021

H8- Chao co3. Trao học bổng học sinh nghèo

H5- Tang hoc bong4. Tặng nón Bảo hiểm cho học sinh lớp 1

H1- Non BH H2 - Non BH H3-Non BH H4-Non BH