Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ngày Hội thiếu nhi vui khỏe tiếp bước lên đoàn

Tên file: Video-2.mp4
Tải về
Tên file: Video-1.mp4
Tải về

Căn cứ Công văn số 398/SGDĐT-CTTTPC ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Dương về việc tổ chức các hoạt đồng chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1930-26/3/2021);

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-THAL ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Trường Tiểu học An Linh về việc Tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe- Tiến bước lên đoàn năm học 2020-2021;

Trường Tiểu học An Linh lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1930-26/3/2021) và tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe- Tiến bước lên đoàn năm học 2020-2021 gồm 02 phần như sau:

 

Phần thứ nhất

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1930-26/3/2021

 

Được sự thống nhất của lãnh đạo xã An Linh hỗ trợ cho trường 10 xe đá mi đổ trước cổng trường Tiểu học An Linh.

Ngày 17 tháng 3 năm 2021 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Bình Dương về làm công tác dân vận tại trường Tiểu học An Linh

 

CA DV 1

Ca tinh lam dan van

 

CA Dan vanCác chiến sĩ công an làm công tác dân vận tại trường Tiểu học An Linh

Sự phối hợp giữa nhà trường và các Đoàn viên thanh niên công an tỉnh

HT Va Thai

Thai

Các anh ĐTN xã An Linh cũng hăng say trong nhiệm vụ

CA Dan van

 

PHẦN THỨ HAI

NGÀY HỘI THI THIẾU NHI VUI KHỎE – TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN

 

Lúc 7 giờ ngày thứ hai 22 tháng 3 năm 2021 trương Tiểu học An Linh thực hiện theo kế hoạch đã tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên đoàn với 423 học sinh toàn trường tham gia

phong tuyen truyen

Chương trình theo các bước

Diễu hành học sinh khối 3- khối 5

Học sinh Chào cờ

Hs chao co 1 HS chao co

Phút sinh hoạt truyền thống

 

 

 

 

 

 

PHẦN HỘI

 

Trò chơi nhảy dây của học sinh

HS nhay day 2 Hs nhay day

 

Trò chơi nhảy bao bố của học sinh

Nhay bao bo hs Nhay bao bo

 

 

Những hình ảnh minh họa

h3 H4 h5 TPT