CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020

Tên file: BC-3-CONG-KHAI-DAU-NAM-19-20.docx
Tải về
Tên file: Cong-khai-du-toan.xlsx
Tải về
Tên file: MAU-5-CAM-KET.doc
Tải về
Tên file: MAU-6-CONG-KHAI-CHAT-LUONG.docx
Tải về
Tên file: MAU-BIEU-CONG-KHAI-MAU-7-8.docx
Tải về

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 276/SGDĐT-KHTC ngày 28/02/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai thực hiện 3 công khai theo Thông tư hướng dẫn số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT đối với cơ sở giáo dục,

Trường Tiểu học An Linh báo cáo Kết quả thực hiện công tác 3 công khai đầu năm học 2019-2020  Theo mẫu đính kèm

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *